Events

 • [ Fasting Prayer ]

  • 11-01-2020
  • Kristukripa Ashram, kattakada
  • 12:00 am - 09:10 pm
 • [ Fasting Prayer ]

  • 09-01-2020
  • Kristukripa Ashram, kattakada
  • 12:00 am - 09:10 pm